Γνωρίστε τους πνεύμονές σας

Οι πνεύμονες είναι τα κύρια όργανα της αναπνοής του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι δύο, ένας σε κάθε μεριά του στήθους και ο αριστερός είναι μικρότερος λόγω της θέσης της καρδιάς.

Η βασική “υποχρέωση” των πνευμόνων είναι να εμπλουτίζουν το αίμα με οξυγόνο με τον εξής τρόπο: η καρδιά στέλνει στους πνεύμονες το αίμα που είναι φτωχό σε οξυγόνο και πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα (εισπνοή). Το αίμα, “καθαρίζεται”, παίρνει οξυγόνο και αφήνει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο αποβάλλεται όταν εκπνέουμε. Η εισπνοή και η εκποή είναι οι δύο φάσεις της αναπνοής.

 

Ο αέρας, για να φτάσει στους πνεύμονες, περνά διαδοχικά από την ρινική κοιλότητα, το φάρυγγα, το λάρυγγα, την τραχεία και τους βρόγχους. Μέσα στους πνεύμονες οι βρόγχοι διακλαδίζονται σε διαρκώς μικρότερους βρόγχους και καταλήγουν στις κυψελίδες.

Στις κυψελίδες υπάρχουν πάρα πολλά τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία, τα οποία αφήνουν στις κυψελίδες το διοξείδιο του άνθρακα και παίρνουν το οξυγόνο.

Οι πνεύμονες με τα όργανα της αναπνευστικής οδού αποτελούν το αναπνευστικό σύστημα.